Среда, 06.12.2023, 12:56
MirShablonov.my1.ru
Главная | Шаблоны примеры | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории раздела
Инструкции информация практика [98]
Протокол [95]
Характеристика [127]
Акт о событии [162]
Договоры образцы [269]
Исковые заявления [110]
Заявления ходатайства [184]
Ходатайство в суд [14]
Претензии [63]
Трудовые отношения [140]
Резюме [105]
Регистрация [17]
Оформление решений [58]
Письма, записки [146]
Анкеты опросы [73]
Автобиография пример [6]
Доверенности [102]
Сопровождение бизнеса [46]
Жалобы на противоправные действия [44]
Декларации [63]
Бытовые сделки [22]
Распоряжения подчиненным [101]
Молодому руководителю [100]
Как правильно заполнять приказы [102]
Утверждение [85]
Утверждение форм [69]
Прием на работу [80]
Основные приказы [73]
Назначение ответственного [67]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 214
Статистика

Онлайн всего: 5
Гостей: 5
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Исковые заявления

Образец искового заявления о расторжении

Исковое заявление о расторжении брака. Образец иска

Данное информационное поле создано в поддержку начинающим юристам по составлению исковых заявлений в суд, и отражает ответы на вопросы, которые наиболее часто упоминаются в Ваших вопросах:

Иск - это процессуальное средство защиты нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА

______________________________ я вступил (а) в брак с ответчицей (ком) (число, месяц, год)

__________________________________ и проживал (а) с ней (ним) совместно до (ф.и.о.)

_______________________________________________.

(месяц, год)

От данного брака имеется (ются) ребенок (дети) ______________________ (имя, число, месяц,

________________________________________________________________________.

год рождения ребенка (детей))

Совместная жизнь с ответчицей (ком) не сложилась: __________________________________________________________________________________________.

Брачные отношения между нами прекращены с __________________________

(месяц, год)

общее хозяйство не ведется.

Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. Спора о разделе имущества, являющегося нашей совместной собственностью, нет.

Соглашение о содержании ребенка (детей) между нами достигнуто.

В соответствии со ст. 21 Семейного кодекса РФ

прошу:

Расторгнуть брак между мной и ответчицей (ком) ______________________

Образец искового заявления о расторжении брака

який мешкає: 74800, Херсонська обл. м. Каховка, вул. Шевченка, 126.

т. 050-000-03-13

Позовна заява

про розірвання шлюбу.

10 травня 2002 року між мною, Стокіновим Олександром Миколайовичем, (далі – „Позивач) та Стокіновою Тетяною Миколаївною (далі –Відповідачка) було укладено шлюб, який був зареєстрований у Відділі реєстрації актів громадянського стану Каховського районного управління юстиції, актовий запис № 78 від 10 травня 2002 року.

Ми маємо дочку спільну дочку Стокінову Марію Олександрівну 05 грудня 2000 року народження.

На протязі останніх двох років сімейне життя між нами поступово погіршувалося, що в кінцевому результаті призвело до фактичного припинення між нами шлюбних відносин. Кожен з нас має діаметрально протилежні погляди на шлюб, сім’ю. Останнім часом все більш виразно вбачається велика різниця у віці між мною та моєю дружиною, яка складає майже 22 роки.

Останній рік наші різні погляди на: життя, способи виховання нашої доньки, принципи спілкування з оточуючими нас людьми становляться приводом для постійних сварок. Свідком наших сварок мимоволі стає наша донька, що, у свою чергу, тяжким чином впливає на її психічний стан та кожен раз спричиняє мені та їй душевні страждання,

Всі ці сварки призвели до того, що з серпня місяця 2011 року ми стали проживати окремо: я у м. Києві, а моя дружина у м. Каховка Херсонської області. Ми ведемо окреме господарство та майже не спілкуємось один з одним.

Після того, як ми почали окремо проживати в кожного з нас на душі настав спокій. Ми зрозуміли, що ми різні люди та маємо жити окремо.

На даний момент ведення між нами спільного господарства та сумісне проживання припинено, та за моїм глибоким переконанням подальшого сенсу підтримувати сімейні відносини немає.

У зв’язку з наведеними міркуваннями, я керуючись ч.1 ст. 110, ст. 112 Сімейного кодексу України вирішила звернутися до суду з позовом про розірвання шлюбу.

Майнових спорів між нами немає.

Шлюб я розриваю в третій раз.

Ми досягли згоди, що наша донька після розірвання шлюбу буде проживати з Відповідачкою.

Свідоцтво про укладення шлюбу знаходиться у Відповідачки та буде надано суду у процесі розгляду справи.

На підставі викладеного, у відповідності з ч. 2 ст. 104, ст. 105, ст. 110, ст. 112 СК України,

1. Постановити рішення про розірвання шлюбу, укладеного між Стокіновим Олександром Миколайовичем та Стокіновою Тетяною Миколаївною у Відділі реєстрації актів громадянського стану Каховського районного управління юстиції, актовий запис № 78 від 10 травня 2002 року.

Додатки в 2-х екземплярах:

 1. Копія позовної заяви
 2. Квитанція про сплату судового збору
 3. Копія паспорта

Исковое заявление о расторжении брака, образец оформления

Расторжение брака в суде - крайняя мера для оформления развода между супругами, поскольку суд расторгает брак только в том случае, если муж и жена не смогли прекратить свои брачные отношения в органах ЗАГС.

Чаще всего, разбирательства по поводу расторжения брака в суде происходят в том случае, когда стороны не могут прийти к соглашению и оформить развод в упрощенном порядке. Нередко в суд с заявлением о разводе стороны обращаются и в случае наличия разногласий в вопросах раздела имущества или воспитания совместных детей, однако и простое нежелание второго супруга оформить развод может стать поводом для обращения в суд.

Дела о расторжении брака находятся в компетенции мировых судей, за исключением случаев, когда между сторонами присутствуют споры о воспитании и месте проживания их общих несовершеннолетних детей .

Подача иска в мировой суд по поводу расторжения брака облагается уплатой государственной пошлины. размер которой устанавливается Налоговым кодексом. Сегодня государственная пошлина при подаче иска о разводе составляет 400 рублей, и уплатить ее необходимо лицу, являющемуся истцом по данному делу.

Исковое заявление необходимо направить мировому судье на судебном участке, работающем по месту проживания ответчика. В исковом заявлении необходимо указать основание, по которому подается иск. В случае оформления развода без наличия иных споров таким основанием будет являться несогласия второго супруга на расторжение брака.

Форма искового заявления является достаточно свободной, однако при подаче заявления соблюсти основные правила составления исков все-таки желательно.

Ссылки на нормативно-правовые акты в исковом заявлении не обязательны, поэтому конкретные статьи и положения закона в заявлении можно не указывать.

Стоит отметить, что суд может расторгнуть брак и без участия в деле ответчика в том случае, если ответчик знал о производстве по данному делу, но не явился на судебное разбирательство более двух раз. Неявка ответчика на судебное разбирательства автоматически воспринимается как его несогласие отстаивать свою точку зрения и расценивается судом, как согласие на расторжение брака.

Суд может предоставить супругам срок для восстановления отношений, однако такого предложения можно избежать в том случае, если в суде обе стороны заявят, что в сроке для примирения не нуждаются.

Примерная форма искового заявления для категории дел о расторжении брака

В_________________

(Наименование мирового суда с

указанием номера судебного участка)

города_____________

Истец:_____________

(Указать полные Ф.И.О заявителя,

адрес, контактный телефон)

Ответчик:_____________

(указать полные Ф.И.О ответчика,

адрес, контактный телефон)

Исковое заявление о расторжении брака

Мы с ответчиком (Ф.И.О. ответчика) вступили в брак, который был зарегистрирован ________ (дата регистрации брака) в __________ (адрес регистрации брака). Впоследствии наша совместная жизнь с ответчиком не сложилась, и поэтому совместно мы не проживаем уже с _______ (дата прекращения совместного проживания). Совместное хозяйство нами так же не ведется.

Дети от моего брака с ответчиком отсутствуют, имущественных претензий друг к другу не имеется. Ответчик против расторжения брака возражает, своего согласия не дает, хотя и наша дальнейшая совместная жизнь с ответчиком не представляется мне возможной.

Руководствуясь нормами Семейного и Гражданского процессуального кодексов,

Прошу:

1)Расторгнуть мой брак с ответчиком (Ф.И.О. ответчика), заключенный___________(дата регистрации брака) в __________ (адрес регистрации брака).

К исковому заявлению прилагаю следующий перечень документов:

1)Копию искового заявления для ответчика.

2)Оригинал свидетельства о государственной регистрации брака.

3)Квитанция, подтверждающая уплату государственной пошлины.

Дата_____________ Подпись____________

(дата подачи заявления) (подпись заявителя с расшифровкой)

Исковое заявление о расторжении брака. (Образец)

Образец искового заявления о расторжении брака, разработан профессиональными юристами, содержит все реквизиты. По статистике именно с указанными в этом образце данными проще всего расторгнуть брак.

Перед подачей иска о разводе правильно определите нужный Вам суд: подсудность мирового судьи. Учитывайте, что в общем случае такие дела подсудны мировому судье по месту жительства ответчика, однако имеются исключения из общего правила определения подсудности исков.

Обращаем внимание, что дела о расторжении брака могут быть рассмотрены не раньше 1 месяца с момента подачи искового заявления. Судом может быть предоставлен срок для примирения супругов до 3 месяцев.

Правильно определите размер государственной пошлины по данному иску.

Самая полная информация о порядке расторжения брака через ЗАГС и в суде, скачайте образцы заявлений для ЗАГСа, ознакомьтесь с примерами составления заявлений в суд, с решениями суда о расторжении брака и практикой вышестоящих судов в статье «Развод или расторжение брака«

При составлении заявления, руководствуйтесь общими правилами оформления исков.

Мировому судье судебного участка

№ _____ по городу______________

Истец: ________________________

(ФИО полностью, адрес)

Ответчик: ______________________

(ФИО полностью, адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о расторжении брака

«___»_________ ____ г. я вступил(а) в брак с _________ (ФИО ответчика). Совместно проживали до «___»_________ ____г. Брачные отношения между истцом и ответчиком с указанного времени прекращены. Общее хозяйство с указанной даты не ведется.

Дальнейшая совместная жизнь стала невозможна. Спора о разделе имущества, являющегося совместной собственностью супругов, нет.

От брака имеются несовершеннолетние дети _________ (ФИО, дата рождения детей). Спор о детях отсутствует.

Согласно п. 1 статьи 23 Семейного кодекса Российской Федерации при наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 Семейного кодекса Российской Федерации, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 21, 23 Семейного кодекса РФ, статьями 23, 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

Брак между _________ (ФИО истца полностью)  и _________ (ФИО ответчика полностью), зарегистрированный «___»_________ ____ г. в _________ (наименование органа записи актов гражданского состояния), актовая запись №___, расторгнуть.

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

  Копия искового заявления Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины Свидетельство о заключении брака (подлинник) Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.                Подпись истца _______

Исковое заявление о расторжении брака

Исковое заявление о расторжении брака

Прежде всего, нужно определиться – нужно ли подавать исковое заявление о расторжении брака в суд.

Заявление о расторжении брака подается непосредственно в ЗАГС  в случаях:

- при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей

- при признании судом одного из супругов недееспособным

- при признании судом одного из супругов  безвестно отсутствующим

- при осуждении одного из супругов к лишению свободы на срок более 3 лет.

За исключением этих случаев исковые заявления о расторжении брака подаются в суд.

Второе – нужно определиться в какой суд нужно подавать заявление о расторжении брака, определить подсудность.

Мировые судьи рассматривают дела:

- о расторжении брака, если отсутствует спор о детях

- дела о разделе имущества супругов при цене иска не более 50 тысяч рублей

-  иные дела из семейно- правовых отношений, кроме оспаривания отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, усыновлении (удочерении) ребёнка и других дел о ребёнке и признании брака недействительным.

Иные дела о расторжении брака рассматривают районные (городские) суды.

Если в исковом заявлении о расторжении брака содержится одно из требований, которое  не подсудно мировому суду,  дело рассматривается в районном (городском суде).

По общему правилу дела рассматриваются по месту жительства ответчика, но если одно из требований взыскание алиментов или установление отцовства подсудность определяется по выбору истца. По выбору истца подсудность определяется  также, если с ним проживают несовершеннолетние дети или он не может прибыть по месту жительства ответчика по состоянию здоровья, подтвердив это медицинским документом.

Исковые заявления о расторжении брака оформляются в соответствии с общими правилами,  установленными статьей 131 ГПК РФ. то есть указывается наименование суда, ФИО истца, адрес, ФИО ответчика, адрес, обстоятельства на которые ссылается истец, изложение требования, перечень приложенных документов. Кроме того истец должен указать где и когда зарегистрирован брак, имеются ли общие дети, их возраст, достигнуто ли соглашение о содержании и воспитании детей, мотивы расторжения брака.

Наиболее распространёнными мотивами расторжения брака являются: супружеская неверность, злоупотребление алкоголем, наркотиками, игромания, финансовые разногласия, несовпадение жизненных интересов, неисполнение супружеского долга, нарушение брачного договора (если есть) и т.п.

К исковому заявлению о расторжении брака прилагаются документы: копия искового заявления для ответчика, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей ( или копии с предоставлением в суд подлинников), сведения о заработной плате ответчика ( при взыскании алиментов), опись совместно нажитого имущества ( при требовании о разделе), любые другие документы обосновывающие требования истца и его ходатайства, квитанция об уплате государственной пошлины.

В соответствии с п.5 ч.1  статьи 333.19  Налогового кодекса РФ   госпошлина по искам о расторжении брака 400 рублей. При соединении требований госпошлина в соответствии с п.12 ч. 1 статьи 333.20 НК РФ уплачивается и за расторжение брака, и по имущественному спору по разделу имущества. По требованию алиментов на содержание детей госпошлина  не уплачивается.

При  возражении одного из супругов на расторжение брака суд может отложить рассмотрение дела и дать срок супругам для примирения в пределах  трех месяцев.

Не имеет права супруг подать заявление на расторжение брака без согласия супруги, если его жена беременна и в течение года после рождения ребенка.

 • Прекращение брака. Глава 4, Семейного Кодекса  РФ
 • Имущество супругов. Глава 7, Семейного Кодекса  РФ
 • Алименты. Глава 13, Семейного Кодекса  РФ
 • Формы заявлений о расторжении брака в ЗАГС:

  1. Заявление о расторжении брака по взаимному согласию супругов (скачать форма 8)
  2. Заявление о расторжении брака с безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным к лишению свободы на срок более трех лет (скачать форма 9)

  Формы исковых заявлений о расторжении брака в суд:

  Источники: isksud.ru, yrin.com, razvodimsja.com, www.blankbuh.ru, www.pokrovka-info.ru

  Категория: Исковые заявления | Добавил: kapokatya (20.08.2015)
  Просмотров: 376 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  avatar
  Вход на сайт
  Поиск